WYWIAD Z PRELEGENTEM

Wojciech Jagodziński

Badacz, socjolog oraz analityk zespołów eksperckich - Wojtek po raz drugi poprowadzi obszar badawczy w ramach warsztatów UX Skills.

Krótko mówiąc praktyk - 10 lat doświadczenia w branży i ok. 160 zrealizowanych projektów badawczych, doradczych oraz szkoleniowych. Według nas jeden z najlepszych specjalistów w swoim obszarze.

Zescrolluj niżej i przeczytaj wywiad z Wojtkiem

Pytanie #1

Jakie jest Twoje stanowisko - gdzie pracujesz?

Zawodowo działam jako socjolog, analityk i konsultant zespołów eksperckich. Prowadząc własną działalność gospodarczą na stałe koordynuję projekty badawcze wspierające wyspecjalizowane usługi dla biznesu, przede wszystkim w Very Human Services i Service Design Polska (Service Design, Design Thinking), a także w Horsefield (Branding) i BBSG (konsulting w obszarze relacji inwestorskich i transportu).

Współpracuję także przy projektach naukowych czy związanych z badaniami organizacji i zarządzaniem zasobami ludzkimi. Prowadzę szkolenia i kursy z projektowania badań i analizy danych z wykorzystaniem zaawansowanych narzędzi analitycznych dla pracowników naukowych, głównie z nauk społecznych i pokrewnych.

Pytanie #2

Przybliż nam w skrócie jak wygląda Twoja praca / typowy dzień w pracy?

Zacznijmy od tego, że zarówno niedobór, jak i nadmiar informacji mogą prowadzić do niewłaściwych wniosków czy złych decyzji strategicznych.

Tymczasem skuteczność w biznesie, zespołach eksperckich i nauce wymaga  dogłębnego zrozumienia  rynku, trendów, danych, klientów, pracowników, konkurencji czy tych, którym chcemy pomóc.To, co robię, jest odpowiedzią na tę potrzebę. Czyli co konkretnie? Projektuję badania, buduję narzędzia analityczne, prowadzę eksperckie, projektowe badania ilościowe i jakościowe wspierające procesy klientów lub usługi moich partnerów biznesowych. Moja praca jest o tyle ciekawa, że pracuję na co dzień zarówno z informacjami i danymi (surowymi) , jak i ludźmi (żywymi)!

Oznacza to, że czas dzielę na pracę z zza biurka z komputerem przy analizie oraz pracę badawczą w terenie - przeprowadzam wywiady, obserwacje, moderuję procesy grupowe. Do tego wszystkiego dochodzi bieżące zarządzanie projektami i koordynowanie prac zespołów badawczych.

Pytanie #3

Skąd u Ciebie zainteresowanie zagadnieniami badawczymi?

Podobno od dziecka byłem ciekawski...

Badacz, to taki ktoś, kto pernamentnie, bezczelnie i w sposób wiecznie nienasycony jest zainteresowany ludźmi; tym co robią i dlaczego akurat tak. Jeszcze na studiach pracując przy projektach uczelnianych i w firmie badawczej, która obsługiwała sektor publiczny poczułem, że nie tylko mogę się dowiedzieć wielu interesujących, "ukrytych" rzeczy, to jeszcze mogę mieć pewien wpływ na rzeczywistość lub zmianę poprzez rekomendowanie pewnych rozwiązań.

Pracując od kilku lat głównie dla biznesu wiem, że mój wpływ jest jeszcze większy, a wiedza o użytkowniku, rynku czy konkurencji - kluczowa, bo jej posiadanie i właściwe wykorzystanie często oznacza "być albo nie być" firmy czy danego projektu, kampanii, itd.

Pytanie #4

Jak duży zespół spotykasz w pracy projektowej?

Z reguły zespoły nie są większe niż kilka do kilkunastu osób, o ile potrzebne jest zaangażowanie specjalistycznych kompetencji lub przedstawicieli klienta.

W zależności od tego, jaki jest cel projektu i na co ma być kładziony akcent, koordynatorem zostaje strateg, ekspert o kompetencjach specjalistycznych lub badacz.

Pytanie #5

Jaki wpływ mają dane/badania na design rozwiązania?

Zazwyczaj mają kluczowy, bo wizja twórców poparta własnym doświadczeniem, perspektywą i intuicją często w sposób bardzo brutalny zderza się z rynkiem czy preferencjami użytkowników.

Po prostu bardziej opłaca się ograniczyć ryzyko wdrożenia opierając się na informacjach z różnych źródeł, które będą zebrane w sposób rzetelny, uporządkowany i zostaną usystematyzowane, a następnie przedyskutowane w zespole projektowym.

W zależności od etapu projektu, na którym badamy to mogą być informacje nadające mu kierunek lub już w późniejszych fazach - rozstrzygające zasadność implementacji konkretnych rozwiązań czy funkcjonalności.

Pytanie #6

Dobrze vs źle przeprowadzone badanie - jakie symptomy widzisz?

Dobrze przeprowadzone badanie spełnia dla mnie przede wszystkim 3 kryteria.
Pierwszy z nich jest trafność: dostarcza w sposób możliwie pełny wiedzę i informacje na temat i pod cele, pod które miało dostarczyć.
Po drugie liczy się rzetelność: zostało przeprowadzone w sposób zgodny "ze sztuką" - prawidłowy, przez co jego wyniki nie są wypaczone, a wnioski z niego płynące zbyt pochopne. Takie badanie przy powtórzeniu powinno przynieść zbliżone wyniki.
Po trzecie: użyteczność - z perspektywy biznesu największą wartością płynącą z badań nie jest samo w sobie posunięcie do przodu poziomu wiedzy w jakiejś dziedzinie dla dobra ludzkości, tylko realne przełożenie na zmniejszenie ryzyka lub zwiększenie prawdopodobieństwa sukcesu projektu czy wdrożenia.
Za tym idą konkretne pieniądze i inne zasoby organizacji, jak chociażby czas ludzi, niekiedy także reputacja marki. Aby badanie było użyteczne musi być z jednej strony dobrze od samego początku dobrze zaprojektowane i poprowadzone, a na końcu - jego wyniki muszą być podane w sposób zrozumiały dla klienta.
Źle przeprowadzone badanie? Symptomów jest tyle, że możemy zrobić z tego osobny wywiad, na ten moment dodam tylko, że większość wyników badań prezentowanych w mediach tradycyjnych czy internecie nadaje się do kosza.
Nawet, jeśli pewna część z nich była przeprowadzona koschernie (porządnie, rzetelnie, zgodnie ze sztuką), to ich wyniki są tak zakomunikowane, że nie sposób uznać ich za wiarygodne: np. nie są podawane wielkości prób badawczych, nie ma informacji o metodzie, czy o tym przez kogo były realizowane. W wielu sytuacjach wnioski są zbyt szeroko uogólnianie w stosunku do zrealizowanych prób i zastosowanych metod.

Zdjęcia
z naszych warsztatów

Porozmawiajmy o badaniach
i warsztacie

Masz ochotę wpaść do nas i pogadać?
Zapraszamy na kawę do siedziby Movade
w Gdańsku: Jaśkowa Dolina 9/5A

Mariusz: +48 517 176 363
Mateusz: +48 660 491 209
Masz pytania - napisz maila!

hello@movade.com

TOP